Publicaties 2000
Op weg naar een gepolariseerde arbeidsmarkt?’, in: A. de Grip, S. de Groot, K. Kuipers, H. Scholten, M. Wolbers (red.), Alleen kennis werkt? De Nederlandse ArbeidsmarktDag 2000 - De arbeidsmarkt van de toekomst, ROA/Stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag, Maastricht, november 2000, pp.29-43.

‘Boekbespreking Lei Delsen (2000), Exit poldermodel? en Wiemer Salverda e.a. (2000), De houdbaarheid van het Nederlandse ‘model’’, in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken jrg.16 nr.4, 2000, pp.388-392.

‘Kosten en baten van het arbeidsmarktbeleid’, in: Openbare uitgaven jrg.32 nr.6, 2000, pp.286-300.

‘In search of the double-edged sword’, in: R. van der Veen en L. Groot (red.), Basic income on the agenda. Policy objectives and political chances, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2000, pp.41-52.

‘Wie wirksam ist die Poldermedizin?’, in: Für ein neues arbeidsmarktpolitisches Leitbild in Deutschland (Jahrestagung der bag arbeit zur SGB III-Reform am 7. und 8. Juni 2000 in Köln), Bundesarbeitsgemeinschaft Arbeit e.V, Berlijn, 2000 pp.67-78.

‘De deeltijdbaan als smeerolie’, in: Economisch Statistische Berichten jrg.85 nr.4280, 10 november 2000, pp.904-906.

‘Vrijheid en ontwikkeling’, in: Facta jrg.8 nr.7, november 2000, pp.12-13 (boekbespreking van A. Sen, Development as freedom).

‘Arbeidsethos in Nederland’, in: Vrijetijdsstudies jrg.18 nr.2, 2000, pp.56-58 (boekbespreking van T. ter Bogt, Werk! Twee studies over arbeidsethos in Nederland).

‘Banengroei en hardnekkige armoede’, in: G. Engbersen, J.C. Vrooman en E. Snel (red.), Balans van het armoedebeleid. Vijfde jaarrapport armoede en sociale uitsluiting, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2000, pp.179-211.

‘Drie foutieve voorspellingen’ (column), in: Index jrg.7 nr.7, augustus 2000, p.1.

‘Die Deutschen haben Probleme, und uns geht es gut ... Arbeits- und Zivilgesellschaft in den Niederlanden’, in: Berliner Debatte INITIAL jrg.11 nr.4, 2000, pp. 27-40 (met Paul Dekker).

De maat van de verzorgingsstaat. Inrichting en werking van het sociaal-economisch bestel in elf westerse landen, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, augustus 2000 (Reeksnummer 2000/1) (met Jean Marie Wildeboer Schut en Cok Vrooman)

Polderwaan: over spraakmakende economen en sprakeloze sociologen’, in: P. Ester, D. van Houten en B. Steijn (red.), De waan van de dag. Sociale wetenschap en de publieke zaak, Nederlandse Vereniging voor Maatschappij en Cultuurwetenschappen (NVMC)/SISWO, z.p., z.j. (2000)

‘Sociologie van de onderneming’, in: Facta jrg.8 nr.4, juni 2000, pp.26-27.

‘Inleiding: Terugblik op de toekomst van gisteren’, in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken jrg. 16 nr.1, 2000, pp.4-5.

‘Groeiende populariteit van alleenstaande mannen’, in: Oud & Nieuw 1999-2000, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, 2000, pp.26-29.
start

Publicaties:

Zoekpagina

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deze pagina wordt beheerd door de webmaster

disclaimer Deze website is gebouwd en wordt onderhouden met het Content Management Systeem van AB-ZHW.