OnderzoekSolidariteit in de 21e eeuw
Momenteel ben ik verantwoordelijk voor een vierjarig onderzoeksprogramma naar Solidariteit in de 21e eeuw. Het gaat in dit onderzoek om de gevolgen van een toenemende diversiteit van de bevolking naar leeftijd en etniciteit voor (de bereidheid tot) solidariteit. Meer concreet gaat het om de solidariteit tussen jong en oud en tussen autochtonen en allochtonen. Uitgebreide informatie hierover is te vinden op de website www.solidariteit.info.

De afgelopen jaren heb ik de volgende drie onderzoeksprogramma's uitgevoerd, die inmiddels zijn afgerond.

1. Solidariteit en verzorgingsstaat
Het onderzoeksprogramma van de Henri Polakleerstoel/De Burcht omvat een uitvoerig onderzoek naar de relatie tussen solidariteit en verzorgingsstaat. In dit onderzoek, dat ik sinds 2004 uitvoer tezamen met Dr. Ferry Koster, wordt nagegaan of de trends van individualisering en van globalisering de solidariteit, die het draagvlak vormt voor de verzorgingsstaat, dreigt te ondergraven. Het onderzoek is in oktober 2007 afgerond met de publicatie van het boek Voor elkaar of uit elkaar? Individualisering, globalisering en solidariteit (Aksant 2007). In 2009 verscheen een Engelstalige editie hiervan onder de titel Sticking together or falling apart? (Amsterdam University Press 2009).

2. De verantwoordelijkheidsverdeling voor de sociale zekerheid en het arbeidsmarktbeleid
Doel van het onderzoek is om na te gaan wat de optimale verdeling is van de verantwoordelijkheid tussen overheid, sociale partners, individuele werknemers en marktpartijen bij de vormgeving en uitvoering van de sociale zekerheid en het arbeidsmarktbeleid. Het onderzoek omvat zowel een theoretische als een historische en een internationaal vergelijkende component. Aan het onderzoek is meegewerkt door dr. Trudy Schils (AIAS), drs. Lucy Kok (SEO) en dr. Marcel Hoogenboom (Universiteit Twente). Professor Jelle Visser (UvA/AIAS) en professor Jules Theeuwes (UvA/SEO) hadden de supervisie over het onderzoek.
Het onderzoek is in 2009 afgerond met de publicatie van de boeken Wie zorgt voor zekerheid? (Sdu Uitgevers 2009) en The Labour Market Triangle (Edward Elgar 2009) onder redactie van Paul de Beer en Trudie Schils.

3. De ontwikkeling van de uitvoeringsstructuur en de verantwoordelijkheid voor de sociale zekerheid en het arbeidsmarktbeleid
Doel van dit onderzoek was om de ontwikkeling van de uitvoeringsstructuur van de sociale zekerheid en het arbeidsmarktbeleid sinds begin jaren tachtig in kaart te brengen en te verklaren. Het onderzoek is uitgevoerd door dr. Nicolette van Gestel (Institute for Management Research, RU Nijmegen), dr. Marc van der Meer (AIAS, inmiddels Ecbo) en mij.
Het onderzoek is in 2008 afgerond met de publicatie van het boek Het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat (Amsterdam University Press 2008).
start

Onderzoeksprogramma's

Solidariteit en verzorgingsstaat

De verantwoordelijkheidsverdeling voor de sociale zekerheid en het arbeidsmarktbeleid

De ontwikkeling van de uitvoeringsstructuur en de verantwoordelijkheid voor de sociale zekerheid en het arbeidsmarktbeleid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deze pagina wordt beheerd door de webmaster

disclaimer Deze website is gebouwd en wordt onderhouden met het Content Management Systeem van AB-ZHW.