2004
'Conflict of consensus: het nut van het poldermodel', in: Spui 16, 2004 nr.3, pp. 20-21.

'Wil Arts, Han Entzinger en Ruud Muffels (red.) (2004) Verzorgingsstaat vaar wel, en Bo Sodersten (ed.) (2004) Globalization and the Welfare State', boekbespreking, in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken jrg. 20 nr.4, 2004, pp.430-432.

'Vrede in de polder', column, in: AIAS Nieuwsbrief, jrg.6, najaar 2004, p.10.

'Ten aanval (Naar een sociaal-individualistisch alternatief)', in: de Volkskrant, bijlage Reflex, 10 december 2004 (met Farhad Golyardi, Menno Hurenkamp, Marcia Luyten, Jelle van der Meer, Pieter Pekelharing, Dick Pels, Dylan van Rijsbergen en Ellen Walraven).

'Beloon werknemers met aandelen', in: Het Parool, 7 december 2004.

'Flexibilisering vergroot conjunctuurgevoeligheid' (naschrift bij G.E. Hebbink, 'Flexibilisering is gunstig voor banengroei'), in: ESB, 12 november 2004, pp.543.

'Een linkse hervormingsagenda voor het kapitalisme', in: Socialisme & Democratie jrg.61, nr.10/11, 2004, blz. 10-26.

'Alles voor de winnaar!', in: J. van Hoof en W. van Noort (red.), Arbeid, onderwijs & sociale ongelijkheid in de 21ste eeuw, Amsterdam: Boom, 2004, blz. 9-24.

'Wijffels trekt geen heldere scheidslijnen', in: de Volkskrant, 30 oktober 2004.

'Laat de sociale partners hun eigen zaken blijven regelen', in: NRC Handelsblad, 8 oktober 2004.

'De dynamiek van normoverschrijding en normhandhaving', in: Mens & Maatschappij, jrg.79 nr.3, september 2004, blz. 208-232 (met Robert Mosch). (bijlage en figuren)

'Wie is er bang voor uitbesteding?', in: Arbeidsmarkt journaal, jrg.4 nr.1, september 2004, p.17.

'Van oude en nieuwe risico's', in: De Helling, 3, herfst 2004, pp. 14-17.

Nieuwe tijden, nieuwe zekerheden - Naar een modern stelsel van sociale zekerheid, Utrecht: GroenLinks Wetenschappelijk Bureau, september 2004 (met Piet Leenders, Janneke Plantenga en Kitty Roozemond).

'Geef zorgende ouders een inkomensgarantie', in: Trouw, 25 september 2004 (met Piet Leenders, Janneke Plantenga en Kitty Roozemond).

'Normvervaging in Nederland: Perceptie of realiteit', in: J. Burgers en E. Snel (red.), Normen en waarden: Het debat over fatsoen en moraal, themanummer van Sociologische Gids, jrg. 51 nr.3, 2004, pp.236-247.

'Flexibilisering maakt banengroei fragiel', in: ESB, 17 september 2004, pp.434-436.

'Introduction: the Netherlands' presidency of the European Union: modernising social Europe', in: K. Vos, P. de Beer and E. de Gier (eds.), Modernising social Europe, themanummer Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jrg. 20 nr.3, 2004, pp.232-233 (met Kees Vos en Erik de Gier).

'Social cohesion and the European social model', in: K. Vos, P. de Beer and E. de Gier (eds.), Modernising social Europe, themanummer Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jrg. 20 nr.3, 2004, pp.236-243 (met Kees Vos en Erik de Gier).

'Zeven levens van het poldermodel', in: Zeggenschap - over arbeidsverhoudingen, jrg.15 nr.4, juli 2004, pp.8-10.

'Heeft de vakbeweging haar taak volbracht?', in: Filosofie in Bedrijf, jrg.16 nr.1, juni 2004, pp.21-31.

'Langer werken? Dat helpt maar even', in: Het Parool, 23 juli 2004.

'We moeten niet langer maar slimmer werken', in: de Volkskrant, 21 juli 2004.

'Kabinet remt economisch herstel', in: NRC Handelsblad, 13 juli 2004.

'Zwakken de dupe op arbeidsmarkt', in: Het goede leven, jrg. 3, nr. 28, 10-17 juli 2004, p.5

'Werken', in: Werkwoordelijk. 5 opvattingen over investeren, geven, werken, ambiëren en beschouwen, Eindhoven: Start Foundation 2004, pp.4-7.

'Vier mythes over de arbeidsmarkt', in: Unie nr.3, juni 2004, p.11.

'Work and poverty', in: C. Vrooman and S. Hoff (eds.), The Poor Side of the Netherlands. Results from the Dutch 'Poverty Monitor', The Hague: Social and Cultural Planning Office/Statistics Netherlands, June 2004, pp. 127-146.

'Het debat over sociaal-liberalisme op herhaling', in: Socialisme & Democratie jrg. 61, nr. 5/6, 2004, pp.68-70.

'Inleiding', in: P.T. de Beer en C.J.M. Schuyt
(red.). Bijdragen aan waarden en normen, WRR Verkenning 2, Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, pp. 9-14 (met C.J.M. Schuyt).

'Regering kijkt te veel naar morgen: Is het dreigende personeelstekort zo ernstig dat het prepensioen moet worden afgeschaft?', in: Het Parool, 28 mei 2004.

'Individualisering zit tussen de oren', in: J.W. Duyvendak en M. Hurenkamp (red.), Kiezen voor de kudde, Jaarboek Tijdschrift voor de Sociale Sector, Amsterdam: Uitgeverij Van Gennep, 2004, pp. 18-36. (figuren)

'Op zoek naar de verloren tijd', in: P. Sep en M. Verheije (red.), Groot en klein verzet. Temporele ordening in Nederland, Amsterdam: De Balie, 2004, pp. 115-124.

'Niet iedereen heeft recht op een kind', in: de Volkskrant, 3 mei 2004 (met Jola Jakson).

Wat gij niet wilt dat u geschiedt ..., Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004 (bewerking van 'Waarden, normen en de last van het gedrag'; met Paul den Hoed)

De moraal in de publieke opinie. Een verkenning van 'normen en waarden' in bevolkingsenquêtes, SCP-onderzoeksrapport 2004/2, Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, maart 2004 (met Paul Dekker, Joep de Hart en Christa Hubers).

'Huwelijk geen entreebiljet voor Nederland', in: NRC Handelsblad, 26 maart 2004 (met Jola Jakson).

'Meer welvaart maakt niet gelukkig', in: A. Witteveen, T. Korver en H. Achterhuis (red.), Arbeid, tijd en flexibiliteit, Schiedam: Scriptum Management, 2004, pp. 33-45.

‘De waarde van individualisering en de normen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek’, in: H. Boutellier, P. de Beer en C. van Praag, Bindingsloos of bandeloos? Waarden normen en individualisering, Werkdocument 103, Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, maart 2004.

Beter geen dan halve marktwerking’, in: Het Parool, 28 februari 2004.

Wanneer verantwoordt rechts zich voor zijn falen?’, in: NRC Handelsblad, 16 februari 2004.

Geef mensen extra stem bij besteding van hun geld’, in: Het Parool, 7 februari 2004.

Tien geboden voor de vakbeweging, Amsterdam: Vossiuspers UvA, 2004.

Tweederangs burger niet per se uit den boze’, in: Het Parool, 10 januari 2004.

Insluiting en uitsluiting: keerzijden van de verzorgingsstaat’, in: H. Entzinger en J. van der Meer (red.), Grenzeloze solidariteit. Naar een migratiebestendige verzorgingsstaat, Amsterdam: Uitgeverij De Balie, 2004, pp. 26-42.

Rotterdam moet hoogopgeleiden lokken’, in: Economisch Statistische Berichten, 9 januari 2004, p.3
start

Publicaties:

Zoekpagina

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deze pagina wordt beheerd door de webmaster

disclaimer Deze website is gebouwd en wordt onderhouden met het Content Management Systeem van AB-ZHW.