Publicaties 2002
Verleden en toekomst van het poldermodel’, in: P. de Beer, L. De Lathouwer en K. Vos (red.), Twintig jaar na Wassenaar. De toekomst van het poldermodel. Themanummer van het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jrg.18 nr.4, 2002, pp. 403-410 (met Kees Vos en Lieve De Lathouwer).

‘De inhaalslag van Nederland: sociaal-economische prestaties in Europees perspectief, 1982-2000’, in: P. de Beer, L. De Lathouwer en K. Vos (red.), Twintig jaar na Wassenaar. De toekomst van het poldermodel. Themanummer van het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jrg.18 nr.4, 2002, pp. 380-399.

‘Twintig jaar na Wassenaar: succesformule of overleefd model?’, in: P. de Beer, L. De Lathouwer en K. Vos (red.), Twintig jaar na Wassenaar. De toekomst van het poldermodel. Themanummer van het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jrg.18 nr.4, 2002, pp. 279-281 (met Lieve De Lathouwer en Kees Vos).

‘Mededingingsbeleid in een veranderende technologische omgeving’, in: C. Hazeu en G. Kronjee (red.), De vitaliteit van de natiestaat in een internationaliserende wereld, Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff (Stenfert Kroese), 2002, pp. 217-232 (met J. van Sinderen).

De vitaliteit van het handelsbeleid’, in: C. Hazeu en G. Kronjee (red.), De vitaliteit van de natiestaat in een internationaliserende wereld, Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff (Stenfert Kroese), 2002, pp. 265-280 (met F.A.G. den Butter, H.P. van Dalen en R.H.J. Mosch).

‘Lofzang op het individualisme’, in: NRC Handelsblad 28&29 september 2002 (met Jola Jakson).

Arbeidsmarktbeleid slechts beperkt succesvol’, in: Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, jrg. 13 nr.3, oktober 2002, pp.8-11.

Communicatie is belangrijker dan knoppenkennis’, in: Didaktief & School, jrg. 32 nr.7, september 2002, pp.21-23.

Heeft de sociaal-democratie nog bestaansrecht?’, in: Socialisme & Democratie, jrg.59, nr.7/8, 2002, pp.44-55.

PvdA moet terug naar de oorsprong’, in: NRC Handelsblad (Opiniepagina), 6 en 7 juli 2002.

‘Werken aan de onderkant’, ‘Het geheim van het poldermodel’, en ‘Werken als panacee of placebo’, in: P. de Beer, J. de Bruijn, A. Hemerijck, en J. Theeuwes, Uitgewerkt! Symposium ter gelegenheid van het afscheid van Paul de Beer van het SCP, Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juli 2002.

Ontsnapt uit de sociale-zekerheidsval: Arbeidsparticipatie sociale zekerheid en collectieve-lastendruk in Nederland’, in: Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, jrg.23 nr.3, maart 2002, pp.22-45.

Voorbij het kapitalisme?’, in: Krisis. Tijdschrift voor empirische filosofie, jrg.3 nr.1, 2002, pp.39-58.

Werknemers word kapitalist!’, in: Trouw (Letter & Geest), 2 maart 2002, p.37
start

Publicaties:

Zoekpagina

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deze pagina wordt beheerd door de webmaster

disclaimer Deze website is gebouwd en wordt onderhouden met het Content Management Systeem van AB-ZHW.