Publicaties 2001
‘Voltooide emancipatie?’, in: Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken, jrg.17 nr.4, 2001, pp.302-303.

1979 revisited?’, in: F. Catz, P. Plas (red.), Brains in actie. CAO jaarboek 2001/2002, Amsterdam/Zeist: FNV-pers/Uitgeverij Kerckebosch, z.j. (december 2001), pp.17-18.

‘Labour force position’, in: M.M.Y. de Klerk (ed.), Report on the elderly: Changes in living situation, The Hague: Social and Cultural Planning Office of the Netherlands, December 2001, pp.33-50 (met Jean Marie Wildeboer Schut).

‘Een nieuwe route door de polder’, in: J. Bussemaker, R. van der Ploeg (red.), Leven na paars: Linkse visies op de derde weg, Amsterdam: Prometheus, november 2001, pp.150-159.

Een ongelukkig huwelijk: het vrijetijdsideaal en het werkzaamheidsideaal’, in: Tijdschrift voor de Sociale Sector jrg.55 nr.10, oktober 2001, pp.4-10.

Werk, een uitgewerkt medicijn? Arbeidsparticipatie, welvaart en ongelijkheid in de postindustriële samenleving, Nijmegen: SUN, 2001.

‘Meer participeren of slimmer produceren?’, in: Economisch Statistische Berichten jrg.86 nr.4323, 14 september 2001, p.692-695.

Beleid behoeft meer informatie en flexibiliteit’, in: Economisch Statistische Berichten jrg.86 nr.4322, 7 september 2001, p.675.

‘Bijlage 4. Beoordeling van evaluatie-onderzoeken’, in: Werkgroep Toekomst van het arbeidsmarktbeleid, Aan de slag, Interdepartementaal beleidsonderzoek, Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, september 2001, pp.74-81.

‘Naar een slimmer en socialer participatiebeleid’, in: Christen Democratische Verkenningen (Themanummer 2001: Werk, welvaart & geluk), nr.7,8,9, september 2001, pp.8-14.

Gedeelde smart’, in: de Helling jrg.14 nr.2, zomer 2001, pp.10-12.

‘Een ontspannen samenleving’, in: de Volkskrant (bijlage Reflex), 9 juni 2001, p.5R.

‘Arbeid: bittere pil of Haarlemmerolie?’, in: R.P. Hortulanus, J.E.M. Machielse (red.), De waarde van werk. Het Sociaal Debat Deel 4, Elsevier bedrijfsinformatie bv, Den Haag, 2001, pp.23-33.

Over werken in de postindustriële samenleving, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, mei 2001 (SCP-publicatie 2001/10; tevens proefschrift UvA, Amsterdam).

‘Ouderen blijven steeds langer werken’, in: Economisch Statistische Berichten jrg.86 nr.4311, 25 mei 2001, pp.460-462.

‘Labour force participation’, in: M.M.Y. de Klerk (ed.), Report on the elderly 2001, Social and Cultural Planning Office of the Netherlands, The Hague, December 2001, pp.33-50 (met Jean Marie Wildeboer Schut).

‘Arbeidsmarktpositie’, in: M.M.Y. de Klerk (red.), Rapportage ouderen 2001, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, mei 2001 (SCP-publicatie 2001/11), pp.39-57 (met Jean Marie Wildeboer Schut).

Measuring Welfare State Performance: three or two worlds of welfare capitalism? Social and Cultural Planning Office in the Netherlands, The Hague, May 2001 (Werkdocument) (met Jean Marie Wildeboer Schut en Cok Vrooman).

On Worlds of Welfare: Institutions and their effects in eleven welfare states, Social and Cultural Planning Office, The Hague, April 2001 (met Jean Marie Wildeboer Schut en Cok Vrooman).

‘Regradatie en polarisatie op de postindustriële arbeidsmarkt’, in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jrg.17 nr.1, 2001, pp.7-28.

‘Druk, druk ... geluk?’, in: In plaats van kaarsen. Nieuwjaarsuitgave 2001, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, januari 2001, pp.12-15.
start

Publicaties:

Zoekpagina

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deze pagina wordt beheerd door de webmaster

disclaimer Deze website is gebouwd en wordt onderhouden met het Content Management Systeem van AB-ZHW.