Publicaties 1999
‘De paradox van banengroei en armoede’, in: Economisch Statistische Berichten jrg.84 nr.4235, 17 december 1999, pp.950-952.

‘Ouderen blijven weer langer werken’, in: A. Dickmann, M.P. Eijkout, J.A. Loeve, A.M.H.M. Mares, I. Sinkeldam (red.), Werken en leren 1999-2000. Feiten en cijfers over de arbeidsmarkt en het onderwijs in Nederland, Samson/Centraal Bureau voor de Statistiek, Alphen aan den Rijn, 1999, pp.34-39.

Misvattingen en taboes van het inkomensbeleid’, in: F. Becker, W. van Hennekeler, B. Tromp (red.), Hedendaags kapitalisme. Twintigste jaarboek voor het democratisch socialisme, Amsterdam: De Arbeiderspers/Wiardi Beckman Stichting, 1999, pp.144-180.

Arbeid: onmisbaar goed of noodzakelijk kwaad?’, in: De Sociologische Gids jrg.46 nr.4, juli/augustus 1999, pp.284-309.

Boekbespreking van J. Dagevos, Begrensde mobiliteit’, in: Migrantenstudies jrg.15 nr.3, 1999, pp.208-209.

‘De dynamische onderkant’, in J. Godschalk (red.), Die tijd komt nooit meer terug. De arbeidsmarkt aan het eind van de eeuw, Het Spinhuis, Amsterdam 1999, pp.155-184.

Wat is het nut van werken?’, in: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift jrg.26 nr.1, februari 1999, pp.25-57.

‘De arbeidsmarkt van de toekomst’, in: Economisch Statistische Berichten (Dossier: Zoeken is vinden) jrg.84 nr.4201, 29 april 1999, pp.D4-D8.

‘Stijging participatie ouderen fragiel’, in: Economisch Statistische Berichten jrg.84 nr.4196, 26 maart 1999, pp.236-238.

‘Work’, in: M.M.Y. de Klerk, J.M. Timmermans (eds.), Report on the elderly 1998, Social and Cultural Planning Office, The Hague, October 1999, pp.13-49 (met I. Woittiez).

‘Arbeid’, in: M.M.Y. de Klerk, J.M. Timmermans (red.), Rapportage ouderen 1998 (SCP-Cahier nr.155), Sociaal en Cultureel Planbureau/Elsevier bedrijfsinformatie, Den Haag, maart 1999, pp.13-49 (met I. Woittiez).

‘De vaste baan is in opmars’, in: Voorbij 98 gegaan, vooraf 99 gegaan, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag 1999, pp.3-4.
start

Publicaties:

Zoekpagina

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deze pagina wordt beheerd door de webmaster

disclaimer Deze website is gebouwd en wordt onderhouden met het Content Management Systeem van AB-ZHW.