Publicaties 1995

‘Werk aan de onderkant’, in: Economisch Statistische Berichten jrg.80 nr.4033, 15 november 1995, pp.1038-1040.

‘De sociaal-economische context’, Bijlage 1 van Commissie Toekomstscenario’s Herverdeling Onbetaalde Arbeid, Onbetaalde zorg gelijk verdeeld. Toekomstscenario’s voor herverdeling van onbetaalde zorgarbeid, Ministerie van Sociale Zaken en Werkge-legenheid / VUGA, Den Haag, oktober 1995, pp.137-164.

‘Sociaal-economische mythen en het draagvlak voor een basisinkomen’, in: R.J. van der Veen, D. Pels (red.), Het basisinkomen. Sluitstuk van de verzorgingsstaat?, Van Gennep, Amsterdam 1995, pp.79-123.

‘We moeten de banen eerlijk verdelen’, in: NRC Handelsblad (Opiniepagina, serie ‘Werk’) 19 augustus 1995.

‘Is het basisinkomen een utopie?’ (discussiebijdrage), in: Economisch Statistische Berichten jrg.80, nr.4003, 29 maart 1995.

‘Halve en hele waarheden over de Nederlandse arbeidsmarkt’, in: Stuwing
(Bouw- en Houtbond FNV) jrg.19, nr.1, februari 1995.

‘De politieke strijd om de arbeidsmarkt’, in: de Helling jrg.8 nr.1, voorjaar 1995, pp.20-23.

‘Basisinkomen brengt calculerende burger op rechte pad’, in: de Volkskrant (Forum) 15 februari 1995 (met Jan Jetten).
start

Publicaties:

Zoekpagina

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deze pagina wordt beheerd door de webmaster

disclaimer Deze website is gebouwd en wordt onderhouden met het Content Management Systeem van AB-ZHW.