Publicaties 1994

‘Inleiding’, in: J. Bussemaker e.a., Verzorgingsstaat tussen individualisme en solidariteit, Wiardi Beckman Stichting, Amsterdam 1994. (tevens redacteur van deze bundel)

‘Vrouwen op de arbeidsmarkt’, in: Osmose jrg.20 nr.4, december 1994.

‘Het verdiende inkomen - een repliek’, in: Socialisme & Democratie jrg.51 nr.12, december 1994, pp.556-564.

‘Gevraagd: een arbeidsmarktbeleid met visie’, in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken jrg.10 nr.4, 1994, pp.306-321.

‘Individualisering schrijdt voort’, in: NRC Handelsblad, 5 november 1994 (met Jola Jakson).

Arbeidsmarkt in perspectief, 3e, herziene druk, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten / Zaventem 1994.

‘Sociaal-democratische beginselen voor de 21e eeuw’, in: Festival van de toekomst - Artikelenbundel, PvdA Tilburg, februari 1994, pp.31-34.

‘Politiek en individualisering. Opvattingen van politieke partijen over individualisering’, in: R. Janssen, H. Weijnen (red.), Sociale zekerheid en individualisering: tussen droom en werkelijkheid, Verweij-Jonker Instituut, Utrecht, januari 1994, pp.27-32.
start

Publicaties:

Zoekpagina

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deze pagina wordt beheerd door de webmaster

disclaimer Deze website is gebouwd en wordt onderhouden met het Content Management Systeem van AB-ZHW.