2005

'Marionettentheater', Blik van De Beer in: Zeggenschap. jrg. 16 nr.4, december 2005, p.5.

'Acht drogredenen over de strijd tussen de generaties', in: Waterstof nr. 8, 20 november 2005.

'Solidariteit in de risicosamenleving', in: Hans Boutellier, Marjolijn Drenth von Februar, René Gude e.a., Leven in de risicosamenleving, Amsterdam: Amsterdam University Press - Salomé, pp.77-85.

'Kennis bedreigt solidariteit', in: Filosofie Magazine jrg.14 nr.9, 2005, pp.44-49

'De race naar het midden', in De toestand in de wereld, Editie ter gelegenheid van het afscheid van Kees Vos, woensdag 9 november 2005, Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, pp.16-22. (Figuren)

'Groei is nog geen welzijn', in: Het Parool, 2 november 2005.

'Van valse beloften naar wenkend perspectief', in: Waterstof nr. 7, 16 oktober 2005.

'Sociaal manifest leidt tot onheldere verantwoordelijkheidsverdeling', in: C. van Ewijk et al. (red.), Jaarboek 2004/2005, Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, Utrecht: Lemma/ESB, pp.28-30.

'Solidariteit? Natuurlijk. Maar met wie?', in: OndersteBoven jrg.19 nr.2, 2005, pp.3-8.

'De risico's van solidariteit', in: Gerőn, jrg. 7 nr.3, september 2005, pp.7-9.

'Jongeren zullen voor ouderen moeten zorgen', in NRC Handelsblad, 19 september 2005.

'Leve de solidariteit .. met jezelf!', Blik van De Beer in: Zeggenschap. jrg. 16 nr.3, september 2005, p.5.

'Chapeau, leuk, maar gemiste kans: Evaluatie vwo-examen Maatschappijleer 2005', in: Maatschappij & Politiek, jrg. 36, september 2005, pp.10-13 (met Paul Aarts & Philip van Praag).
Perspectief op de arbeidsmarkt, Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2005.

'Tegen de westenwind in zeilen?', boekbespreking van Paul F. van der Heijden, Westenwind, S&D jrg. 62, nr. 7/8, pp. 85-87

'Waardevolle zelfverrijking', Blik van De Beer, in Zeggenschap, jrg. 16 nr.2, juni 2005, p.5.

'De valse beloften van economische groei', in: Waterstof nr.5, 18 juni 2005.

'Gele hangertjes' (column), in: S&D, jrg.62 nr.5, 2005, p.3.

'Wie adopteert de sociale zekerheid?' in: Waterstof nr. 4, mei 2005.

'Hoe solidair is de Nederlander nog?', in: Eelke de Jong en Martin Buijsen (red.), Solidariteit onder druk? Over de grens tussen individuele en collectieve verantwoordelijkheid, Nijmegen: Thijmgenootschap/Valkhof Pers, 2005, pp.54-79.

'Een tweedeling in de maatschappelijke participatie?', in: Paul Dekker (red.), Maatschappelijke tegenstellingen en de civil society, Driebergen: Stichting Synthesis, 2005, pp.69-83.

'Sociaal manifest leidt tot onheldere verdeling van verantwoordelijkheden', in: Piet Leenders, Ivo Kuijpers & Felix Rottenberg (red.), Sociale zekerheid als investering: Manifest, Amsterdam: Uitgeverij De Balie, 2005, pp. 66-71.

'Oude thema's in een nieuwe eeuw', in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jrg. 21 nr.1, 2005, pp.5-6.

'De (in)effectiviteit van het arbeidsmarktbeleid', in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jrg. 21 nr.1, 2005, pp.7-9 (met Rudi Wielers).

'Inleiding: keuzen in de sociale zekerheid', in: P. de Beer, J. Bussemaker en P. Kalma (red.), Keuzen in de sociale zekerheid, Amsterdam: De Burcht/Wiardi Beckman Stichting, maart 2005, pp.6-25 (met Jet Bussemaker en Paul Kalma).

'De solidariteit onder druk', in: P. de Beer, J. Bussemaker en P. Kalma (red.), Keuzen in de sociale zekerheid, Amsterdam: De Burcht/Wiardi Beckman Stichting, maart 2005, pp.26-37.

'Een kwestie van kiezen', in Zeggenschap, jrg. 16 nr.1, april 2005, pp.26-28 (met Jet Bussemaker en Paul Kalma).

'Herstel van oude verhoudingen', Blik van De Beer, in Zeggenschap, jrg. 16 nr.1, april 2005, p.4.

'Paniek over kosten AOW is misplaatst', in: de Volkskrant (Forum), 1 maart 2005.

'Naar een nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling in de sociale zekerheid', in: Werk & Inkomen, jrg.1 nr.1, februari 2005, pp.9-11.

'Een bewogen jaar. Nabeschouwing', in: C. van Emden (red.) Bewegingen in een afslankende verzorgingsstaat. Sociaal-economische debatten in De Burcht 2004, Amsterdam: De Burcht, 2005.
start

Publicaties:

Zoekpagina

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deze pagina wordt beheerd door de webmaster

disclaimer Deze website is gebouwd en wordt onderhouden met het Content Management Systeem van AB-ZHW.