2007

'De simpele wereld van Frissen' (Bespreking van: P.H.A. Frissen, De staat van verschil - Een kritiek van de gelijkheid, Van Gennep, Amsterdam 2007), in: S&D jrg. 64 nr. 11/12, pp.68-69.

'Requiem voor atv', Blik van De Beer in: Zeggenschap jrg.18 nr.4, december 2007, p.9.

'Een zwaktebod dat iets moois kan opleveren', in: de Volkskrant (Het Betoog), 24 november 2007.

'De overheid moet principieel weigeren zich uit te laten over godsdienst', in: NRC Handelsblad (Opinie & Debat), 27&28 oktober 2007.

'De belaste dood: belastingheffing op erfenissen', in: C.L.J. Caminada, A.M. Haberham, J.H. Hoogteijling en H. Vording (red.), Belasting met beleid, Den Haag: Sdu, pp.291-302.

'Waarom vrijheid van godsdienst uit de grondwet kan', in: Socialisme & Democratie jrg.64, nr.10, 2007, pp.18-24.

'Why work is not a panacea: a decomposition analysis of EU-15 countries', in: Journal of European Social Policy, jrg. 17 nr.4, pp.375-388.

Voor elkaar of uit elkaar? Individualisering, globalisering en solidariteit, Amsterdam: Aksant/De Burcht, 2007 (met Ferry Koster).

'De arbeidsmarkt in 2050', in: Lucas Reijnders, Bert de Reuver en Egbert Tellegen (red.), Toekomst in het groot. Van aarde tot zingeving, Amsterdam: Amsterdam University Press, pp.139-143.

'Mooi: dit kabinet gelooft weer in de maakbare samenleving', in: de Volkskrant (het Betoog), 29 september 2007 (met Ferry Koster).

'Zinloos gekissebis', Blik van De Beer in: Zeggenschap jrg.18 nr.3, september 2007, p.9.

'Loonformule is aan herziening toe', in: Zeggenschap jrg.18 nr.3, september 2007, pp.20-23.

'Minder groei: minder welzijn?', in: Socialisme & Democratie jrg.64, nr.9, 2007, pp.10-19.

'Inleiding: werkgeversimmobilisme', in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, themanummer 'De vergrijzende arbeidsorganisatie. Werkgevers en hun oudere werknemers', jrg. 23 (2007), nr.3, pp.191-194 (met Jacques van Hoof).

'Het gelijk van de verzorgingsstaat', in: B en M, Tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij, jrg. 34 (2007), nr.2, pp.95-98 (met Jelle van der Meer en Pieter Pekelharing)

'Het psychologisch contract onder druk', in: P.A.H. van Lieshout en I.N. Hento (red.), Ziek en mondig op het werk. Dilemma's bij veranderende verhoudingen, Nieuwerkerk aan den IJssel: Gelling Publishing/Breed Platform Verzekerden & Werk, 2007, pp.19-30.

'De twee polen van arbeidsmigratie', in: Demos jrg.23 nr.6, juli 2007, pp.1-5.

'Barts beginsel' (column), in: Socialisme & Democratie jrg.64, nr. 7/8, 2007, p. 3.

'Werkzame bestanddelen' (column), in: S Magazine (Start Foundation), nr.8, juni 2007, p.9.

'Zwevende vakbondsleden', Blik van De Beer in: Zeggenschap jrg.18 nr.2, juni 2007, p.5.

'Inleiding: Werkt de re-integratiemarkt? De gevolgen van de privatisering van de re-integratie', in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jrg.23 (2007) nr.2, pp.90-93 (met Rudi Wielers).

'Macht aan de top; verantwoordelijkheid aan de voet', in: Jan Willem Duyvendak, Godfried Engbersen, Marigo Teeuwen en Imrat Verhoeven (red.) Macht en verantwoordelijkheid. Essays voor Kees Schuyt. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007, pp.67-78

'De paradox van een permanente crisis' (column) in: Socialisme & Democratie jrg.64, nr. 5, 2007, pp. 3.

'Altruļstisch straffen: de sleutel voor sociaal gedrag?' (boekessay van G.Brennan & Ph.Pettit, The Economy of Esteem; H. Gintis, S. Bowles, R. Boyd & E. Fehr (eds.), Moral Sentiments and Material Interests; J. Nelson, Economics for Humans), in: Socialisme & Democratie jrg.64, nr. 5, 2007, pp. 42-47.

'How Individualized are the Dutch?', in: Current Sociology vol. 55, nr.3, pp.389-413.

Does it matter who takes responsibility? The distribution of responsibility for unemployment insurance, employment protection and active labour market policy in five European countries. AIAS Working paper WP57, Amsterdam: Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies. (met Trudie Schils).

'Worden we wijzer van meer onderwijs?', in: Erik de Gier & Fred Huijgen (red.), Het arbeidsbestel binnenstebuiten, Apeldoorn/Antwerpen: Het Spinhuis, 2007, pp.71-88.

'Instituties rond arbeid en sociale zekerheid', in: Jan Willen Duyvendak & Miriam Otto (red.), Sociale kaart van Nederland. Over maatschappelijke instituties, z.p.: Boom Onderwijs, 2007, pp.111-132.

'Steeds rijker en toch niet gelukkig?', in: Jasper van der Steen en Judith van Heeswijk (red.), ‘Geld speelt geen rol’. Een verschuiving in waarden van welvaart naar welzijn?, Hilversum: Hiteq, pp.51-56

'De vorige oorlog', Blik van De Beer in: Zeggenschap jrg.18 nr.1, maart 2007, p.5.

'Het profijt van de middenklasse', in: Socialisme & Democratie jrg.64, nr. 3, 2007, pp. 26-34.

'Het kwaad van de jagende leeuw' (boekbespreking van Martha Nussbaum, Grensgebieden van het recht), in: Socialisme & Democratie jrg.64, nr. 3, 2007, pp. 63-66.

The waning and restoration of social norms; a formal model of the dynamics of norm compliance and norm violation, DNB Working Paper No. 131, Amsterdam: De Nederlandsche Bank. (met R.H.J. Mosch)

'Oude koek of broodnodige kritiek, Repliek op de commentaren op Het Sociaal-kapitalistisch Manifest, in: Waterstof. Krant van Waterland, nr.21, 18 februari 2007.

'Begrijp behoudzucht', in: Socialisme & Democratie (Interventie) jrg.64, nr. 1/2, 2007, pp. 5-6.

'Kabinet moet profijtbeginsel weer in ere herstellen', in: NRC Handelsblad, 15 februari 2007 (met Piet Emmer).

'Een leider met idealen' (Het Rijke Rooie Leven: Henri Polak), in: Spanning jrg. 11 nr.1, januari 2007, pp.13-15.

'Verhoog de belasting op erfenissen', in: de Volkskrant 4 januari 2007 (met Jola Jakson).

'Meer welzijn vereist rantsoenering', in: themanummer Geluk van Filosofie in bedrijf, jrg.17 nr.3/4, december 2006 (gepubliceerd in 2007), pp.23-28.
start


Publicaties:

Zoekpagina

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deze pagina wordt beheerd door de webmaster

disclaimer Deze website is gebouwd en wordt onderhouden met het Content Management Systeem van AB-ZHW.